Kannattaako sijoittaminen aloittaa nyt?

Sijoittamista voi ja pitää punnita monelta eri kantilta. Sijoituskohdetta valitessa täytyy sisäistää oma riskinottokyky. Riskiprofiili tulee siis kartoittaa ensin ja sitten vasta voi aloittaa tarkastelemaan mitkä sijoitusinstrumentit sopivat parhaiten. Riski ja tuotto-odotus kulkevat sijoittamisessa käsi kädessä. Usein matalimman riskiin ja tuoton sijoituskohteina pidetään korkorahastoja. Osakerahastoihin ladataan suurimmat tuotto-odotukset, mutta myös riski kasvaa vastaavasti. Monet aloittelevat sijoittajat päätyvätkin niin sanottuihin hybridimalleihin, eli yhdistelmärahastoihin. Yhdistelmärahastoissa on kumpiakin – sekä korkorahastoja, että osakkeita vaihtelevin painotuksin. Monet ajattelevat pelaavan varman päälle rahastosijoittamisella, mutta rahastoissakin on eroja ja riskisyys vaihtelee suuresti.

 

Ajoitus

Oikeaan aikaan oikeaan kohteeseen sijoittaminen takaa menestyksen pörssissä. Valitettavasti se on helpommin sanottu, kuin tehty ja kaikki olisivat satumaisen rikkaita, jos asia olisi selkeä. Mennyt ei missään nimessä ole tae tulevaisuuden askelmerkeistä. Jos yksittäinen osake on hiljattain pudonnut huippulukemistaan roimasti, ei se tarkoita sitä, etteikö sen arvo voisi jatkaa luisuaan. Vastaavasti uudet ennätyslukemat kurssissa ei tarkoita sitä etteikö osaketta kannattaisi enää tankata. Paras strategia pitkässä juoksussa on säännöllinen sijoittaminen suhdanteista riippumatta. Kun markkinat sukeltavat, osakkeita saa halvemmalla ja taas nousun aikana sijoitusten arvo kohoaa.

Joskus sijoittaminen voi olla kuin rulettia, kun markkinoilla on kunnon turbulenssi päällä. Silloinkin ja etenkin silloin kannattaa käyttää harkintaa, eikä tehdä hätiköityjä päätöksiä. Finanssialan tyly sanonta kuuluu: osta silloin, kun veri virtaa kaduilla. Se tarkoittaa sitä, että karhumarkkinan aikaan suurin osa sijoittajista pakenee pörssistä ja rahat siirtyvät vakaampiin sijoituskohteisiin, kuten valtion obligaatioihin ja osakekurssit laskevat kautta linjan. Massat tekevät, kuten muutkin eli myyvät kun muutkin myyvät ja pyrkivät katkaisemaan tappionsa näin. Kuitenkin tällaiset ajoitukset saattavat olla juurikin parhaita mahdollisia paikkoja hyödyntää halvat osakkeet. Kun tekee päin vastoin, kuin muut, voi päästä ostamaan halvalla ja myymään kalliilla. Edelleen, mikään ei takaa kurssien laskettelua entisestään, joten hitusesta onnea ei ole koskaan haittaa ajoituksen suhteen.

 

Riskit

Kaikessa sijoittamisessa piilee riskinsä. Osakesijoittamisessa riskit kannattaa pilkkoa osiin ja tarkastella niitä yksittäin. Yleisin osakekurssia suuntaan tai toiseen heilauttava riski on yritysriski. Yritysriskillä tarkoitetaan yrityksen suorituskykyä suhdannevaihteluissa. Yritysriskiä voidaa hallita ja pienentää hajauttamalla omaa osakesalkkua eri toimialoille. Markkinariski koskee kokonaisvaltaisesti suhdannetta, jossa kulloinkin ollaan. Markkinariskiin yksittäinen osakesijoittaja ei oikein voi vaikuttaa muuten kuin turvaamalla selustaansa johdannaisilla. Valuuttakurssien muutokset ovat oma riskinsä, eikä niihinkään voi varautua, sillä valuuttojen muutokset ovat erittäin vaikeasti ennustettavissa. Onneksi valuuttamarkkinoilla harvemmin nähdään äkkinäisiä jyrkkiä liikkeitä.

Parhaiten riskejä voidaan hillitä hajauttamalla sijoitukset mahdollisimman laajalle. Eri toimialoihin ja eri markkinoille sijoittamalla ollaan jo pitkällä, mutta myös ajallinen hajautus on tärkeää. Pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa ajallinen hajauttamisen. Silloin yksittäiset suhdanteiden vaihtelut eivät vaikuta kokonaistuottoon merkittävästi. Kurssien ollessa alhaalla kannattaakin jatkaa ostoja, sillä oman salkun osakkeiden keskihintaa saadaan näin laskettua.

Parhaimmillaan sijoittaminen on hauska harrastus. Kaikki sijoittavat kuitenkin tuotto mielessä, joten pientä taustatyötä on syytä tehdä. Yrityksiin perehtyminen tekee päätösten teosta kiinnostavaa ja markkinatilanteiden seuraaminen antaa myös pontta sijoituspäätöksille. Kun suunnittelee itse oman sijoitusstrategiansa ja noudattaa sitä kuuliaisesti, saa kokea ylpeyttä omista tuotoistaan. Osakemarkkinoilla on keskimääräinen pitkän aikavälin tuotto ollut 9 prosenttia vuodessa. Tähän on laskettu sekä keskimääräinen arvonnousu, että osinkotuotto. Kun osinkotuotto sijoitetaan takaisin yritykseen tekemään töitä, päästään nauttimaan korkoa korolle ilmiöstä. Sijoittamisen voi aloittaa koska vaan, mutta paras aika on silloin, kun veri virtaa kaduilla.